Административни услуги

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи. Заявление може да изтеглите от менюто „Бланки и Формуляри

Преместване на ученик