Административни услуги

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи. Заявление може да изтеглите от менюто „Бланки и Формуляри

Преместване на ученик

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения , свидетелства.