Проекти

Училището се е включвало през годините в различни проекти и национални програми. За учебната 2016-17 г. работим по проект „Твоят час.“