За училището

Училището съществува приблизително от 1938 г. Било е начално, после основно, след това пак начално. От 1993 г. е основно училище.

В училището се обучават 64 ученици, разпределени в 4 паралелки, и една ПИГ сборна група в начален курс. В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на учебно възпитателния процес.