Представителна изява

На 21.12.2016 г. се състоя представителна изява на групите за занимания по интереси към проект „Твоят час“

Учениците от клуб гъбарко представиха първата продукция от гъби Шийтаки. Запознаха присъстващите със нейните полезни свойства, а също така и интересни факти от светът на гъбите.

Групата с ръководител Лилия Иванова, представи възможности за здравословен начин на живот, правилно хранене и съчетаване със спорт и активно движение.

Мероприятието бе отразено и обогатено със снимков материал от младите фотографи на Рукие Мехмедова.

Наред с групите по проекта „Твоят час“

с изложба на техни изделия се включиха и децата от ателие „Свещичка“