Клуб „Гъбарко“

След успешните резултати с гъбата Шийтаки, младите гъбари постигнаха завидна реколта и от Кладница.
След, като приключи периода на мицелообразуване, в помещението направихме промени в микроклимата за стимулиране на плододаване и резултатите не закъсняха. Изобилие от гъби. Има за всички и за децата от клуба и за учителите, похвалихме се и пред общинската администрация.