О Б Я В А за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Сеслав.

ПРИМЕРНА-ОБЯВА-ОТ-ИНТЕРНЕТ