Организиране на пролетен поход по класове

На 7 април 2017 г. под ръководството на г- жа Иванова старши учител по биология, химия и физическо възпитание и спорт се организира пролетен поход от V до VIII клас с маршрут от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ до ДГС „Сеслав“.

Учениците вървяха с бодра стъпка, пеейки весели песни. Някои от тях носеха ранички с вода и сандвичи. Други имаха в чантите дъждобрани, бонбони и солети.

Начело на ученическата колона застана г- жа Иванова. На края вървяха г- жа Севим Куртчу и г- жа Рукие Ахмедова. С енергични  стъпки със песни и весели разговори, ученици и учители стигнаха до ДГС „Сеслав“.

Първата спирка беше красивата беседка разположена в езерото.  Участниците в клуб по фотография „Фотоскул“ снимаха красиви пейзажи.

На входа бяха посрещнати от директора г- н Руси Русев , който поздрави учениците. Той беше избран за лесовъд номер 1 за 2016 г.                                      .

След няколко крачки ученици и учители видяха високата сграда на ДГС „Сеслав“. Бяха  посрещнати от г- н  Иво Дончев.  Учениците бяха почерпени с пакети с царевични пръчки, сладки и чаша натурален сок. Възпитаниците от ателие „Свещичка“ подариха ароматна свещ на г- н Иво Дончев  и благодариха за сърдечното гостоприемство.

Учителите седнаха на удобна беседка. Домакините бяха подготвили богата почерпка. След два часа ученици и учители  поеха по обратния маршрут и се прибраха доволни по домовете.

Един вълнуващ ден, който ще помни цял живот.