Празнуване на международен ден на жената

На 8 март  2017 г. в коридора на училището се проведе международен ден на жената. Десислава Ренетова Тошкова ученичка от V клас  и Синем Сунаева Яшарова ученичка от VIII клас  представиха важни факти за празника. Изтъкнаха, че първият ден на жената е отбелязан на 23 февруари 1909 г. в САЩ по инициатива на Американската социалистическата партия. Отбелязаха, че календарната дата се свързва с първата масова проява на жени работнички, състояла  се на 8 март 1857 г. в Ню Йорк. Запознаха учениците, че жените от шивашки и текстилни предприятия излизат на протест против лошите условия на труд и ниските заплати. На 27 август 1910 г. в Копенхаген се провежда първата международна конференция на жените. Изтъкнаха ролята на германската социалистка Клара Цеткин.

Проследиха в хронологичен ред  отбелязването на Международния ден на жената в няколко страни- 1911 г. в Австрия, Дания, Германия и Швейцария, през 1913 г. във Франция и Русия и в България през 1911 г. с беседи. Първото публично честване в България се организира през 1915 г.

Ученичките прочетоха изразително стихотворението „Жена“ от Блага Димитрова.

Учениците от VI клас подготвиха табло с красиви репродукции, представящи образа на жената.