Съвети към родителите за стартиращото онлайн обучение

МОН със съвети към родителите за стартиращото онлайн обучение

Заради обявеното извънредно положение във връзка с разпространението на корона вирус от 16.03.2020 г. стартира дистанционно обучение на учениците.

Учениците не са във ваканция и имат задължения и отговорности. Родителите са длъжни да оказват контрол и подкрепа.

Препоръки:

  1. Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете.
  2. Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал.
  3. Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет.
  4. Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят.

Съвети:

  1. Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
  2. Насърчавайте детето да бъде активно.
  3. Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
  4. Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
  5. Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
  6. Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.