160 г. от рождението на княз Александър Батенберг

На 5. април. 2017 г. под ръководството на г- жа Севим Куртчу старши учител по български език, литература и история се организира мероприятие по повод 160 г. от рождението на княз Александър Батенберг. В мултимедийната зала Елиз Сунаева Ибрахимова ученичка от  VI клас  и Бирен Бейзатова VIII клас  представиха важни факти  за живота на княз Александер Батенберг.  Учениците от  V до VIII клас  се запознаха с произхода, образованието, семейството, избора за княз на Александър Батенберг и абдикация.

Възпитаниците гледаха преентация на тема: »Избиране на княз Александър Батенберг за български княз, 17. 04. 1879 г.».