144 г. от гибелта на Васил Левски

На 17. II. 2017 г. в коридора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ се състоя възпоменателно тържество по повод 144 годишнината от гибелта на Васил Левски. Г-ца Севим Куртчу произнесе тържествено слово за Апостола на свободата.  Изтъкна, че Васил Левски , който приживе с целостта на личността и идеите си, с единството на думите и делата си печели признание. След героичната си гибел става знаме на всичко чисто и демократично в българското историческо развитие. Вътрешната революционна организация стои в основата на  развитието на българската национална революция – на Априлското въстание и освобождението на България от османско владичество.

Учениците от VI и VII клас подготвиха табло със снимки от родния дом на Апостола на свободата, карта на първата обиколка на Апостола, фотоси на негови съратници.

Рецитаторите от II, III, V,  VI и  VIII клас представиха литературна програма. Всички запазиха едноминутно мълчание в памет на Васил Левски.

На фона на песента: „ Обесването на Васил Левски“ Сейлян ученичка от II клас и Джем ученик от III поднесоха цветя пред портрета на Васил Левски.

135 г. от рождението на Владимир Димитров- Майстора

На 1. II. 2017 г. по повод 135 г. от рождението на Владимир Димитров – Майстора ученици от V, VI, VII  и VIII клас се събраха в мултимедийната зала. Г- ца Севим Куртчу  запозна с живота на художника. Владимир Димитров – Майстора се изявява  в портретния, пейзажния жанр и в битовата композиция.  Портретите и композициите притежават изразителни цветове, идеалистичен рисунък и силно символно излъчване. Учениците се докоснаха до изкуството на твореца. Бяха възхитени от неговите творби.

169 г. от рождението на Христо Ботев

На 23. I. 2017 г. по повод рождението на Христо Ботев в коридора на ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ се проведе тържество.

Г- ца Севим Куртчу произнесе слово за великия поет и революционер. Запозна с жизнения път и творчеството на Христо Ботев.

Учениците от VI и  VII клас, рецитираха стихотворението „На прощаване“.

Представителна изява „Твоят час“

На 21. XII. 2016 г. в коридора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“  се състояха три публични изяви по проект „Твоят час“ и коледен базар на ателие „Свещичка“.

Гости на мероприятията бяха представители от отдел Образование.

Учениците от V и VI клас под ръководството на г- ца Севим Куртчу драматизираха пиесата „ Гъбарко“ от Батко Златко. Показаха блестящи артистични умения. Заслужиха адмирации от учители и ученици.

Г- н Стоянов представи група „ Гъбарко“, която включва учениците от VI и  VIII клас.  Директорът запозна с историята на гъбите „Шийтаке“. Изтъкна здравословните предимства – ниско съдържание на калории, с висок процент на цинк, протеини фибри и минерали.   Гъбите „Шийтаки“ са разпространени в Източна Азия- Япония и Китай.

Г- жа Ахмедова ръководи клуб по фотография – Фотоскул. В него участват девет ученици: от V , VI и VII клас. Учениците ще придобият основни познания и умения във фотографията. Дейността на клуба е фокусирана върху практически занимания и експерименти. Основна задача е да отразяват дейността на всички групи по проекта, училищни мероприятия и тържества. Крайната цел е всички спомени да бъдат събрани в красиви албуми.

Г- жа Иванова запозна с клуба „ Спортът и здравето“ – ръка за ръка. Включени са ученици от  V , VI ,VII и VIII клас. Основна цел е да се получат знания за здравословното хранене и здравословен  начин на живот.

Накрая г- жа Атанасова проведе коледен базар на ателие „Свещичка“. Тя приветства гости, родители, ученици и учители. В словото г- жа Атанасова  подчерта, че свещите са не само източник на светлина, но и символ на топлина и домашен уют. Всички бяха очаровани от изработените свещи. Присъстващите родители и гости си купиха свещи. Със събраните парични средства ще се купят материали, необходими за ателие „Свещичка“.