Седмица на детската книга и изкуства за деца (18- 21 април)

По традиция в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ бяха организирани мероприятия, посветени на Седмицата на детската книга и изкуства за деца.

Г- ца Севим Куртчу откри Седмицата на детската книга на 18. IV. 2017 г.

Реализираха се следните занимания:

На 18. IV. 2017 г. Севим Куртчу запозна с биографията и творчеството на Ран Босилек и Елин Пелин. Същият ден учениците от V клас четоха приказките“ Мечка и мравки“ и „Задави се Мецана“ от Ран Босилек.

На 19. IV. 2017 г. учениците от VI клас прочетоха стихове от Ран Босилек: „ Родна реч“ и „Родна стряха“.

На 20. IV. 2017 г. учениците от VII и VIII  клас се запознаха с приказките на Елин Пелин:”Автомобил и кола“, „ Глупавият вълк“, „Големи лъжи“, „Старата воденичка“, „ Знам и мога“, „ Тримата глупаци“ и „ Умник Гюро с умници другари“.

На 21. IV. 2017 г. учениците преразказаха любима приказка. По – късно Севим Куртчу закри Седмицата на детската книга.

Седмица на гората

В рамките на седмицата на гората ( 3- 7 април)  се връчиха грамоти за участие в конкурса  „Приятел на природата“, организиран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

На 6. IV. 2017 г. отличените ученици се почерпиха със сладки и сандвичи в държавно горско стопанство гр. Кубрат. Г- жа Карагьозова награди Линет Левентова Максудова ученичка от V клас с  грамота „Приятел на природата“.

Участниците в конкурса се снимаха за спомен.

Един вълнуващ ден, който ще се запомни цял живот!

160 г. от рождението на княз Александър Батенберг

На 5. април. 2017 г. под ръководството на г- жа Севим Куртчу старши учител по български език, литература и история се организира мероприятие по повод 160 г. от рождението на княз Александър Батенберг. В мултимедийната зала Елиз Сунаева Ибрахимова ученичка от  VI клас  и Бирен Бейзатова VIII клас  представиха важни факти  за живота на княз Александер Батенберг.  Учениците от  V до VIII клас  се запознаха с произхода, образованието, семейството, избора за княз на Александър Батенберг и абдикация.

Възпитаниците гледаха преентация на тема: »Избиране на княз Александър Батенберг за български княз, 17. 04. 1879 г.».

Организиране на пролетен поход по класове

На 7 април 2017 г. под ръководството на г- жа Иванова старши учител по биология, химия и физическо възпитание и спорт се организира пролетен поход от V до VIII клас с маршрут от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ до ДГС „Сеслав“.

Учениците вървяха с бодра стъпка, пеейки весели песни. Някои от тях носеха ранички с вода и сандвичи. Други имаха в чантите дъждобрани, бонбони и солети.

Начело на ученическата колона застана г- жа Иванова. На края вървяха г- жа Севим Куртчу и г- жа Рукие Ахмедова. С енергични  стъпки със песни и весели разговори, ученици и учители стигнаха до ДГС „Сеслав“.

Първата спирка беше красивата беседка разположена в езерото.  Участниците в клуб по фотография „Фотоскул“ снимаха красиви пейзажи.

На входа бяха посрещнати от директора г- н Руси Русев , който поздрави учениците. Той беше избран за лесовъд номер 1 за 2016 г.                                      .

След няколко крачки ученици и учители видяха високата сграда на ДГС „Сеслав“. Бяха  посрещнати от г- н  Иво Дончев.  Учениците бяха почерпени с пакети с царевични пръчки, сладки и чаша натурален сок. Възпитаниците от ателие „Свещичка“ подариха ароматна свещ на г- н Иво Дончев  и благодариха за сърдечното гостоприемство.

Учителите седнаха на удобна беседка. Домакините бяха подготвили богата почерпка. След два часа ученици и учители  поеха по обратния маршрут и се прибраха доволни по домовете.

Един вълнуващ ден, който ще помни цял живот.

Празнуване на международен ден на жената

На 8 март  2017 г. в коридора на училището се проведе международен ден на жената. Десислава Ренетова Тошкова ученичка от V клас  и Синем Сунаева Яшарова ученичка от VIII клас  представиха важни факти за празника. Изтъкнаха, че първият ден на жената е отбелязан на 23 февруари 1909 г. в САЩ по инициатива на Американската социалистическата партия. Отбелязаха, че календарната дата се свързва с първата масова проява на жени работнички, състояла  се на 8 март 1857 г. в Ню Йорк. Запознаха учениците, че жените от шивашки и текстилни предприятия излизат на протест против лошите условия на труд и ниските заплати. На 27 август 1910 г. в Копенхаген се провежда първата международна конференция на жените. Изтъкнаха ролята на германската социалистка Клара Цеткин.

Проследиха в хронологичен ред  отбелязването на Международния ден на жената в няколко страни- 1911 г. в Австрия, Дания, Германия и Швейцария, през 1913 г. във Франция и Русия и в България през 1911 г. с беседи. Първото публично честване в България се организира през 1915 г.

Ученичките прочетоха изразително стихотворението „Жена“ от Блага Димитрова.

Учениците от VI клас подготвиха табло с красиви репродукции, представящи образа на жената.

139 г. от Освобождението на България

На 2. II. 2017 г. в коридора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ се събраха ученици и учители, за да отбележат 3. III. 1878 г. – националния празник на България.

Севим Куртчу- старши учител по български език, литература и история произнесе тържествено слово по случай Освобождението на България от османско робство. В историята на България има една дата – 3 март, която е синоним на святата дума Свобода. Нашата свобода беше защитена и с перото на Виктор Юго, на Толстой и Достоевски, на Гладстон, Чарлз Дарвин и Оскар Уайлд. Те не само прославиха българската кауза, но се бориха за нея и оставиха заветни мисли към днешния ден – да не забравяме, че свободата отлита, ако не я пазим и тачим.

Колко съвременно звучат думите на Уолт Уитман: “Когато Свободата си отива, тя не си отива първа, нито втора, нито трета. Тя чака всичко друго да си иде- тя остава последна. Когато вече няма помен от герои и мъченици и когато всичко живо в душите на всички хора изчезне от някой край на света, едва тогава Свободата ще изчезне от този край на света и неверник и тиран ще го завладеят.“

Датата 3 март е повратна в българската история, защото ражда свободата на България.

На 3 март нека сведем чела, нека се поклоним пред мъчениците на свободата, нека си спомним за кръста, който носим, за вярата и борбата, за книжовните и будителите, съхранили духовното ни богатство и запалили огъня на националното пробуждане и възраждане. И да не забравяме, че саможертвата на братята освободители, техният подвиг е кървавото измерение за нашето национално достойнство и бъдеще.

Учениците от I,  III, V, VI и VIII клас рецитираха стихотворения посветени на Освобождението на България.

Учениците от II, V, VI , VII и VIII се представиха с рисунки, посветени на 3. март. 1878 г.

Севим Куртчу подготви табло, изобразяващо подвига на опълченците на Шипка.

Участие в конкурс „Така разбирам любовта“ „Красотата около нас“

През месец февруари 2017 г. ученици от I до VIII клас участваха в конкурс за рисунка, организиран от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община  Кубрат.

Г- жа Карагьозова – секретар на МКБППМН да  награди  отличените ученички.  Гюлсехер Фердиева Исмаилова ученичка в I – ви клас се класира на трето място в раздел „Така разбирам любовта“. Тя получи грамота и плюшено червено сърце. Назлъ Севгинова Юсуфова ученичка от II – ри клас се класира на трето място в раздел „Красотата около нас“. Получи грамота и плюшено червено сърце.

144 г. от гибелта на Васил Левски

На 17. II. 2017 г. в коридора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ се състоя възпоменателно тържество по повод 144 годишнината от гибелта на Васил Левски. Г-ца Севим Куртчу произнесе тържествено слово за Апостола на свободата.  Изтъкна, че Васил Левски , който приживе с целостта на личността и идеите си, с единството на думите и делата си печели признание. След героичната си гибел става знаме на всичко чисто и демократично в българското историческо развитие. Вътрешната революционна организация стои в основата на  развитието на българската национална революция – на Априлското въстание и освобождението на България от османско владичество.

Учениците от VI и VII клас подготвиха табло със снимки от родния дом на Апостола на свободата, карта на първата обиколка на Апостола, фотоси на негови съратници.

Рецитаторите от II, III, V,  VI и  VIII клас представиха литературна програма. Всички запазиха едноминутно мълчание в памет на Васил Левски.

На фона на песента: „ Обесването на Васил Левски“ Сейлян ученичка от II клас и Джем ученик от III поднесоха цветя пред портрета на Васил Левски.

135 г. от рождението на Владимир Димитров- Майстора

На 1. II. 2017 г. по повод 135 г. от рождението на Владимир Димитров – Майстора ученици от V, VI, VII  и VIII клас се събраха в мултимедийната зала. Г- ца Севим Куртчу  запозна с живота на художника. Владимир Димитров – Майстора се изявява  в портретния, пейзажния жанр и в битовата композиция.  Портретите и композициите притежават изразителни цветове, идеалистичен рисунък и силно символно излъчване. Учениците се докоснаха до изкуството на твореца. Бяха възхитени от неговите творби.

169 г. от рождението на Христо Ботев

На 23. I. 2017 г. по повод рождението на Христо Ботев в коридора на ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ се проведе тържество.

Г- ца Севим Куртчу произнесе слово за великия поет и революционер. Запозна с жизнения път и творчеството на Христо Ботев.

Учениците от VI и  VII клас, рецитираха стихотворението „На прощаване“.