145 години от гибелта на Апостола на свободата

На 19.02. 2018 г. ученици и учители се събраха в мултимедийната зала на ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“ , за да отбележат 145 години от гибелта на Васил Левски.

Тържеството започна с презентацията „10 незабравими  цитати на Васил Левски“. Бяха представени: “ И не забравяйте – времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме.“ . „Днешният век е век на свободата“, „С моята кончина не свършва пътят, който трябва да извървите.“, „ Трябва да се жертва всичко, па и себе си.“, „Оръжие, оръжие и пак оръжие.“, „ Дела трябват, а не думи.“, „Заклевам се пред нашето отечество България, че ще изпълняват точно длъжността.“, „За отечеството работя байо! Кажи ми мойте и аз твоите кривини, па да се поправим и всички да вървим наедно.“, „ Най- много са виновни чорбаджиите.“, „Ако спечеля, печеля за цял народ, ако загубя, губя само мене си.“ Тези думи са ще продължават да се помнят поколения след поколения. Те могат да ни вдъхновяват или да ни накарат да се замислим.

Севим Куртчу – старши учител произнесе тържествено слово, възвеличащо делото на Васил Левски. Денят, в който Дякона увисва на бесилото, е сред малкото дати в националния ни исторически календар, които ни обединяват и които ни дават основание не само да си припомним последните мигове от живота на Васил Левски, но и да погледнем към самите себе си, за да осмислим извървения досега от народа ни път, за да потърсим ориентир за онова, което сме постигнали или пропуснали.   Левски се роди и живя в свят, в който доброто и лошото, страхът и надеждите, успехите и провалите, старото и модерното си съжителстваха, свят, в който желанието за промяна беше много силно, но в същото време никой не предлагаше как това да стане бързо и успешно. И тук именно трябва да преоткрием магията на Апостолското обаяние, да оценим способността му да разбира еднакво добре и богатия и бедния, и търговеца и селянина, и учения и неграмотния – едно изключително ценно качество, позволило му да намери най-ефективното средство за превръщането на роба в борец за народна правда. Своята увереност и морална сила Левски черпеше от идеала за независима, целокупна и силна България. Той вярваше във възкресението на свободна България и посвети цялата си енергия на постигането на тази цел, а с конкретната си дейност по подготовка на националната революция, той предаде своята вяра на последователите си, накара ги да осъзнаят, че съдбата им е в собствените им ръце, че и те могат да бъдат като другите европейски народи.  С цялата си революционна дейност той беше и продължава да бъде пример за това какви качества трябва да притежава големият политически лидер. Левски не можеше да се похвали с университетски дипломи, но трудният му житейски път го беше научил, че за да поведеш цял един народ на заколение, по пътя на собствената му Голгота, е нужно не само да имаш визия за това какво трябва и как трябва да се направи, но и с личния си пример да покажеш, че това за което зовеш е наистина постижимо, че саможертвата не е само думи, но и дела, че да ръководиш означава и да носиш отговорност. Представите на Апостола за бъдещето на свободна България очертават един нов, непознат и бленуван от всички българи свят, на справедливостта и на равенството пред закона, свят, в който няма да бъдеш преследван за политическите си идеи или за религиозните си вярвания, свят, в който всички ще имат равни права и задължения, равни шансове и възможности за изява.

За какви идеали може да става дума в държава, в която престъпниците тънат в лукс и се разхождат на свобода, а честният и обикновен българин не знае как да опази дома си, как да изхрани и изучи децата си?  Ако се научим да гледаме на настоящето си през очите на Апостола,  а мечтите ни за един по-справедлив и хуманен свят ще станат напълно достижими, защото всичко зависи от нас и е в нашите собствени ръце!( В текста се цитира част от словото на проф. Пламен Митев, http://vasil-levski.bg/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4/)

Облечени официално,  учениците от VI и VII клас, рецитираха стихотворения, посветени на Апостола на свободата.

Публиката  наблюдава презентация „Чисти сметки“ по стихове на Петя Йорданова с музикален фон Исихия – Откровения:

“ Апостоле,

сега си ни нужен повече,

отколкото преди.

Записвай своето

тефтерче малко

отляво- дадената дума вчера,

отдясно –

неизпълнената още,

отляво –

обещаните стъпки

отдясно –

ненаправените още,

отляво –

клетвата за подвиг,

отдясно –

подвига неизпълнен,

и направи им сметката,

най- правата,

че някои сега

започнаха да си надписват

Славата

и да си слагат повече звезди.

Записвай върху

страниците тънки,

едно до друго всичко запиши:

на кой

днес поста му е по- висок,

отколкото

доброто име,

на кой

днес джоба му е по- дълбок,

отколкото

душата му човешка,

на кой са повече

сега словата

отколкото

на другите делата…

Ела и всичко запиши

на още ненаписан лист,

че да са много

чисти сметките

и пътя, който ни роди,

да бъде като твоя чист.

Апостоле,

сега си ни нужен повече,

отколкото преди.“

 

След това  стихотворение Севим Куртчу призова всички да сведат чела и да отдадат едноминутно мълчание в памет на Васил Левски. Пред табло, илюстриращо живота и революционната дейност на Апостола, Джем Ерхан ученик от IV клас поднесе букет от кокичета.