1 ноември – Ден на народните будители

На 31. X. 2017 г. от 10, 30 ч. в коридора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ученици и учители събраха, за да отбележат Деня на народните будители.
Под ръководството на Севим Куртчу старши учител- горен курс се организира литературно- музикална композиция.
Севим Куртчу произнесе тържествено слово, посветено на деня на народните будители. Днес е ден на народните будители, на хилядите знайни или безименни книжовници, зографи и учители, които от век във век с измъчени тела и души са правили така, че страниците на историята ни да дишат. На всеки душата е трепкала от радост, когато е виждал как засиява раздухваната от него искрица. И всеки сам, един срещу всички обстоятелства – „като врани срещу сокол“, както е видял незнайният житиеписец първоучителя Константин Философ в битката му за славянското писмо във Венеция. Сякаш неземна мощ изпълва гръдта на немощния монах, за да изрече призив, който още отеква:“ Българино, знай своя род и език!“. Или на поета, за да напише стих, който продължава да тревожи: „От сън дълбок се събуди!“.
Днес е ден на народните будители. Тежко ни, ако ги нямаше. Затова нека да си спомним за тях, за всичко, което правят на върха на надеждата, за да имаме българска литература, живопис, образование.
Ако днес си спомним за нашите народни будители, това означава, че сме си дали сметка сред водовъртежа на хаоса кои сме и в какво е силата ни. А това ще бъде първата победа на духа над разрухата, лъжата и родоотстъпничеството. Ще видим, че не политици, търговци и нови чорбаджии са най- важното нещо за нацията ни, а онова, което крепи българското вътре в нас и не му дава да се погуби.
Затова – на учителя поклон, на писателя поклон, на художника и артиста поклон, на публициста, който буди съвестта ни, поклон. Поклон на всички, които не се предават в битката за българската същина, за да съществува въпреки всичко държавата на духа ни!
В рецитала участваха: Хюсеин Хюсеин ученик от VII клас, Ейхан Али ученик от VII клас, Еркан Хюсеин ученик от VII клас, Ася Боянова ученичка от VI клас, Шемсинир Мехмедов ученик от VI клас, Десислава Тошкова ученичка от VI клас, Бирел Бейзатова ученичка от VI клас, Александра Христова ученичка от VI клас.
Като истински художници се представиха с творбите си : Бюрхан Ризаев ученик от IV клас, Назар Ризаева ученичка от V клас , Арзу Бейханова ученичка от V клас, Ахмед Асенов ученик от V клас, Десислава Тошкова ученичка от VI клас, Бирел Ризаева ученичка от VI клас, Бурчин Ремзиева ученичка от VI клас, Александра Христова ученичка от VI клас, Йозер Ахмедов ученик от VI клас, Шемсинир Мехмедов ученик от VI клас, Мерал Джумалиева ученичка от VI клас, Даяна Тошкова ученичка от VII клас, Гьоксел Яшаров ученик от VII клас, Еркан Хюсеин ученик от VII клас, Елис Ибрахимова ученичка от VII клас, Бирен Ризева ученик от VII клас, Хюсеин Хюсеин ученик от VII клас.
Подготви се табло с произведенията на Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Христо Ботев, Иван Вазов, Алеко Константинов и Николай Лилиев.
Със съдействието на Севил Али и Десислава Цонева учениците наблюдава презентация, представяща делото на народните будители.