Седмица на гората

В рамките на седмицата на гората ( 3- 7 април)  се връчиха грамоти за участие в конкурса  „Приятел на природата“, организиран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

На 6. IV. 2017 г. отличените ученици се почерпиха със сладки и сандвичи в държавно горско стопанство гр. Кубрат. Г- жа Карагьозова награди Линет Левентова Максудова ученичка от V клас с  грамота „Приятел на природата“.

Участниците в конкурса се снимаха за спомен.

Един вълнуващ ден, който ще се запомни цял живот!