135 г. от рождението на Владимир Димитров- Майстора

На 1. II. 2017 г. по повод 135 г. от рождението на Владимир Димитров – Майстора ученици от V, VI, VII  и VIII клас се събраха в мултимедийната зала. Г- ца Севим Куртчу  запозна с живота на художника. Владимир Димитров – Майстора се изявява  в портретния, пейзажния жанр и в битовата композиция.  Портретите и композициите притежават изразителни цветове, идеалистичен рисунък и силно символно излъчване. Учениците се докоснаха до изкуството на твореца. Бяха възхитени от неговите творби.