169 г. от рождението на Христо Ботев

На 23. I. 2017 г. по повод рождението на Христо Ботев в коридора на ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ се проведе тържество.

Г- ца Севим Куртчу произнесе слово за великия поет и революционер. Запозна с жизнения път и творчеството на Христо Ботев.

Учениците от VI и  VII клас, рецитираха стихотворението „На прощаване“.